FAQ

Här kan du läsa vanliga frågor och svar om arkivwebben. Om du har du frågor som inte besvaras på denna sida kan du skicka den via formuläret på sidan Kontakt.

Arkivet

Hur söker man information?

Gå till fliken Sök och skriv in ett eller flera sökord. När du skriver in flera sökord i fritexfältet får du träff på sådant som innehåller alla orden. Du får även träff på ditt sökord med varierande ändelser, t.ex. om du söker på bygglov så får du träff på bygglovshandling och bygglovsritning.
Du kan välja utökad sökning, där du först får välja vilken typ av information du vill söka efter. Därefter får du fylla i ett eller flera fält i ett detaljerat sökformulär. Du kan också välja att söka i en del av arkivet genom att trycka på "Välj delarkiv".

Senast ändrad 28:e juni 2017

Hur hämtar jag dokument?

Du kan ladda ned dokument som du hittat genom att klicka på Ladda ned på sökträffen. Dokumentet kan därefter visas i den bildvisare du har installerad på din dator. För vissa dokument finns en speciell visare som används för att titta på dokumentet. 

Senast ändrad 27:e juni 2017

Offentlighets- och sekretesslagen samt Dataskyddsförordning

Varför kan jag inte visa ett dokument?

Information i arkivet kan innehålla personuppgifter eller vara sekretessklassade. Denna information kan i vissa fall beställas, vilket betyder att informationslämnaren först gör en bedömning om informationen får lämnas ut. Beställningar som godkänns skickas med e-post.

Senast ändrad 27:e juni 2017

Vad menas med Offentlighets- och sekretesslagen respektive Dataskyddsförordningen?

Vissa uppgifter i arkivet är skyddade av Offenlighets- och sekretesslagen/Dataskyddsförordningen, och visas inte i denna tjänst. Eventuellt kan informationen lämnas ut efter att informationslämnaren gör en bedömning. Information som kan lämnas ut efter sådan bedömning går att beställa genom denna arkivtjänst. För mer information, se fliken Kontakt.

Senast ändrad 26:e september 2019